TICKETBIRD PERSONUPPGIFTSPOLICY
V. 1.2, senast reviderad: [2018-11-01]

 

INTRODUKTION

Tack för att du använder vår tjänst!

För att kunna erbjuda dig en bra tjänst och för att bearbeta dina frågor behöver vi samla in och använda vissa personuppgifter från dig. Denna personuppgiftspolicy förklarar vilken information vi samlar in, hur den informationen används, i vilken situation vi delar information och de val du kan göra avseende den informationen.

Genom att använda Ticketbirds tjänst godkänner du vår personuppgiftspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som till exempel e-post eller telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du tar del av informationen i vår personuppgiftspolicy innan du använder och lämnar samtycke till att använda våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Ticketbird AB (”Företaget)] och Dig som användare (”Du”, ”Din”, “Dig” ”Dina”) när Vi samlar in uppgifter från Dig i samband med att Du skapar ett användarkonto i applikationen (”Ticketbird”) som hanteras av oss (”Tjänsten”) vilken närmare beskrivs i Användarvillkoren, som Du kan läsa här https://ticketbird.com/sv/allmanna-villkor/. Tjänsten tillhandahålls av företaget Ticketbird AB som en Software as a Service-lösning.

Företaget är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter Du lämnar till oss när Du använder Tjänsten, eftersom det är Företaget som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av Dina personuppgifter. Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

 

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter samlas in direkt från dig som användare vid registrering för någon av våra tjänster, när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.

Personuppgifter du ger oss via ”Skapa ett konto”

För att Företaget ska kunna tillhandahålla kundsupport (”Tjänsten”) enligt användarvillkoren behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-post samt även telefonnummer och profilinformation från sociala medier som du använt vid inloggning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa ditt konto för att vi ska kunna kommunicera med dig och därmed utföra Tjänsten.

Vi skapar alltid ett konto för varje person som kontaktar oss, antingen via ett kontaktformulär, telefon, e-post, forum, chatt, sociala media kanaler, eller andra kanaler som kan tillkomma till tjänsten.

Skulle du välja endast chatt och i samband med det välja att inte fylla i din e-post kommer endast en cookie och din session med din IP-adress att sparas.

 

Din korrespondens med Företaget

När du kommunicerar med oss kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt önskemål, fråga och liknande.

 

Cookies

För att förbättra din användarupplevelse av Tjänsten så använder vi oss av cookies som samlar in data om din användning av Tjänsten. Cookies används för att, spara dina preferenser, hantera annonser, genomföra profilering av ditt beteende i syfte att förbättra annonsering på andra sidor, huruvida du är online för tillfället eller ej.

 

SYFTE
Vi behandlar dessa uppgifter för att förbättra din användarupplevelse, för att minnas dina ärenden och preferenser, för att förbättra webbplatsen, för att hantera transaktioner, för att kommunicera information och nyheter om webbplatsen till dig, för att kommunicera information om våra varor och tjänster till dig, för att kommunicera information om tredje parters varor och tjänster till dig, för att förbättra Tjänsten, för att du inte ska behöva logga in varje gång, för att utföra big data analytics på aggregerad och anonymiserad användardata.

 

Ändamål för att behandla dina personuppgifter:

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den Tjänst som du har godkänt genom att skapa ett konto och kommunicera med dig. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten.

Genom denna personuppgiftspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.

 

Rättslig grund

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades

 

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Dina personuppgifter delas främst med företaget Ticketbird vilka levererar denna kundsupporttjänst.

Information om din användarprofil lagras av Ticketbird vid en eller flera databaser som driftas av tredje parter lokaliserat i Norge. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi kan, direkt eller genom våra underleverantörer, komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som är intresserade av att rikta marknadsföring mot dig via Tjänsten eller via andra kanaler.

 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Ticketbird överför inte automatiskt Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Ticketbird avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Vi delar din data med vissa tredje parter utanför EU/EES-området. Dessa tredje parter utgörs av Facebook, Google och Twitter och endast för att kunna logga in i tjänsten snabbare.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

Som användare av tjänsten kan du få veta vilken information vi har samlat in om dig.

Du kan skicka en skriftlig ansökan om att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig.

I det fall att du inte vill att vi ska behandla personuppgifter om dig för ovanstående ändamål så kan du kontakta oss och meddela oss detta.

Efter sådan kontakt kommer vi endast spara och behandla de personuppgifter som är direkt nödvändiga för att utföra tjänsten.

I det fall att du avslutar ditt konto, eller motsätter dig viss behandling, kommer vi att radera och upphöra med behandling av alla dina personuppgifter som vi inte enligt lag kan vara tvungna att spara så snart det praktiskt är möjligt.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar din data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring.

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem utanför Företagets organisation som mottagit personuppgifter; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du åberopa dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss enligt nedan.

 

 

Kontakt

Om du har några frågor, vänligen kontakta [email protected]

Om du vill bekräfta att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på [email protected]

Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på [email protected].

Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

 

DATALAGRING och LAGRINGSTIDER

Ticketbird sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår databas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servrar tillhörande vår leverantör som vi anlitar, lokaliserade i Norge. Vi lagrar personuppgifter utan tidsbegränsning, eller så länge du är kund hos företaget.

 

UPPDATERING AV DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller supporttjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att skicka ett personligt meddelande till dig om att denna Personuppgiftspolicy har publicerats med en ny version på vår hemsida. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande lämnas på nytt.

Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Ticketbird får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

 

 

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Vänligen kontakta

Magnus Vigren

[email protected]

021-4411444